Allmänt / Hur länge har Alex funnits?

Den första CD-skivan med Alex Författarlexikon kom 1997. Internetversionen togs i drift hösten 1999. Sedan 2004 produceras inte längre någon CD-skiva.

Författarlexikonet har under åren tillförts en rad nya funktioner t.ex. utökad titelinformation, sökbara litteraturreferenser och filmatiserade böcker. Genom samarbete med Mediearkivet (från 2006) har vi också kunnat utöka Alex med artiklar och bokrecensioner i fulltext.

Allmänt