Inloggning / Hur loggar man in på Alex ?

Inloggning sker antingen med särskilt användarnamn och lösenord som kundens kontaktperson erhåller från oss via e-post, eller med s.k. IP-nummerverifikation. Det senare innebär att vi har förhandsregistrerat den eller de särskilda IP-adresser som kunden datorer har på Internet. Den kända IP-adressen fungerar som passerkort till databasen och kunden behöver inte uppge användarlösen för att komma in.

Det finns dock en hake som gör att IP-inloggning inte alltid är möjlig. Ofta har kommunerna en eller ett par gemensamma IP-adresser som alla kommunala Internetuppkopplingar slussas igenom, vilket får till följd att om vi registrerar den adressen så öppnar vi Alex för alla bibliotek och skolor i den kommunen, även de som inte abonnerar. IT-personalen kan ge besked om ni har egna ip-adresser som kommunicerar direkt med Internet eller om ni går genom en gemensam brandvägg.

Problemet med gemensamma brandväggar är ett viktigt incitament när många kommuner väljer Stort kommunabonnemang, då ska ju alla få komma åt basen och problemet är löst.

Inloggning