Allmänt / Fungerar Alex med alla webbläsare?

Alex är utvecklat för att fungera i de vanligaste webbläsarna: Microsoft Explorer 6.0 eller senare versioner, Mozilla Firefox samt Safari. Alex kan emellertid fungera fullt tillfredsställande även i andra webbläsare.

Allmänt